ÜRÜNLER

Son Haberler

Yangınlara Merkezî Hükümet müdahale ve koordinasyonunu ayrı raporlama konusudur. Sadece valilikler, özelde, Antalya ve Muğla başta olmak üzere valilik koordinasyonunu merkeze alacağız.

Şu hususun altını çizmek gerekir. Antalya ve Muğla, Güney Doğuda Hakkâri ve Şırnak gibi illerden sonra belki en zor arazi şartlarına sahip illerimizdir. Manavgat ve Gündoğmuş dik arazide, Muğla ve ilçelerindeki yangınlarda yollar ormanların içinde, yangın riskine yüksek açıklıktadır. Bu iki ilimizde karayolu mesafe, eğim ve etrafına dair şartlar aşırı zorlayıcıdır.