ÜRÜNLER

Son Haberler

Gerçekten işlenmişlik, tamamlanmışlık, herhangi suçlama için aslî zemindir. Sebep, alet ve ceset, üçü şeksiz şüphesiz biraraya getirilemezse cinayete nasıl hükmedilir? Malın eksildiği, yer değiştirdiği, düzgün ölçülüp tartılıp sayılmamışsa, hırsızlığa nasıl hükmedilir? Yanmış ve yıkılmış bina ortada değilse, kundaklamaya nasıl hükmedilir? Herhangi birinin şöyle oldu böyle yapıldı demesi (ifadesi) yeterli değildir. Böyle olduğu, gerçekten, maddeten ortada olmalıdır.

Corpus Delicti, Türk hukukunun, özellikle politik alana dair çekişmenin merkezine konumlanmaya sıkı-adaydır. “Ülkem soyuldu”, “mirîden çalındı”, “Hazine eksiltildi”, “Maliye hakkı istismar edildi” veya “eşitsizleştirildi”, “kamu kudreti paylaşıldı”, “kamu düzenini tesis ve koruması havale edildi”, “kamucu yetkiler kötüye kullanıldı”, bunları iddia etmek, ispatlamak, Corpus Delicti’yi, aslında, Corpus Delicti politik hukuk teknik ve etiğini gündeme getirecektir.