ÜRÜNLER

Son Haberler

Raporlama maksat ve sınırı, muhalefete odaklanarak güncel Türk siyasetini ve politik rekabeti değerlendirmektir. Siyasi istikrar, daima, siyasi karar ve onun nihaî çıktı halini alma evresine odaklanır. Ayrıca, kararları şekillendiren nedenlere. Varsa imkân, saiklara.  Muhalefet, siyasi istikrar analizlerinin çekirdek ya da etrafında değil, sınır/uç konusudur. Buna rağmen, Kasım.2002’den beri ilk kez, 2023 seçimlerini, iktidar değişimine açıklık kazanma olarak görmekteyiz. Bu yüzden, altılı masayı öne çekerek güncel Türk siyasetini ve politik rekabette tayin edicileri, siyasi elit arası etkileşimde ederlerini irdeleyeceğiz.

Doğru akıl nerededirAritmetikte, eğitimsiz insanlar nasıl yanılıyor ve yanlış toplama yapıyorlar, hatta öğretmenler bile sık sık yanılabiliyor ve yanlış toplama yapabiliyorlarsa; herhangi bir diğer akıl yürütme alanında da, en ve en yetenekli, en dikkatli ve en deneyimli kişiler yanılabilir ve yanlış sonuçlar çıkarabilirler; sadece, akıl daima doğru akıl olduğu için veya aritmetik kesin ve yanılmaz bir bilim olduğu için değil; fakat, tek bir kişinin aklı veya çok sayıda kişinin aklı kesinlik sağlamadığı için; tıpkı, çok sayıda kişi onu oybirliğiyle kabul etti diye, bir hesabın doğru yapılmış olduğu söylenemeyeceği gibi. Dolayısıyla, bir hesapla ilgili bir anlaşmazlık olduğunda, taraflar kendi rızaları ile, bir hakem veya yargıcın aklını doğru akıl yerine koymalı ve onun kararına uymalıdırlar. Aksi takdirde, doğa tarafından bahşedilmiş bir doğru akıl olmadığından, aralarındaki anlaşmazlık kavgayla bitecek veya çözülmeden kalacaktır; ne türden olursa olsun bütün tartışmalarda durum böyledir. Başkalarından daha akıllı olduklarını düşünen insanlar, yargıç olarak doğru aklı yaygara ile talep etlikleri, fakat her işin sadece kendi akıllarıyla belirlenmesinden başka şey istemedikleri vakit; bu, insan toplumunda, kâğıt oyununda koz belirlendikten sonra bir oyuncunun kendi elinde hangi renkten en çok kâğıt varsa her durumda o rengi koz olarak kullanması kadar müsamaha edilemez bir şeydir. Çünkü onlar, içlerine doğan her bir duygunun doğru akıl olarak kabul edilmesini istemekten başka bir şey yapmazlar ve böylece kendi tartışmalarında, sahip olduklarını iddia ettikleri doğru akıldan aslında yoksun bulunduklarını açığa vururlar.

T. Hobbes-Leviathan