Firmamız, siyasi istikrar çalışmalarıyla esasen, Osmanlı’nın ilm-i tedbiri menzil şeklinde ifade ettiği sistemli çalışmaları devam ettirmektedir. İşimiz vekayi’nüvis (vak’a-nüvis)lik, Cumhuriyet'in Belleten'ciliğinin devamıdır.