Medya-İktidar İlişkilerinin Siyasi İstikrar Bakımından Analizi yapılmaktadır. Tarihî verilerle birlikte yayımlanmaktadır. Tanımlanmış statüde izlemelere göre ölçümler yansıtılmakta, medya pozisyonları gruplanmaktadır. Dönem içi gelişmelere etki eden yapısal hususlarla dönem içi gelişmeler nakledilmektedir.