ÜRÜNLER

Son Haberler

Hukukun ne olduğunu kim söylüyorsa, hukukun kaynağı o’dur. Hukukun ne olduğu ve olacağı bizzat hukuk kaynağınca belli usul ve kurumların devreye girmesine bağlanmışsa, bu bağlanma, bağlanmaya konu aynı belli usul ve kurumlar için aşılamaz, bağlayan içinse dolanılamazdır.
 
Hukukun kaynağınca bizzat hukuk üretilmesi hukuki zaruret halini aldığında, belli usul ve kurumlara bağlanmış hukuk üretimi dolanılmaksızın, aynı usul ve kurumlar devreden çıkartılmaksızın ve askıya katiyen aldırtılmaksızın, aynı usul ve kurumları pekiştirici maksat ve işleyişte devrede tutulmaları suretiyle hukuklaşma, engellenmemelidir.
 
Bizzat hukukun kaynağınca hukuk üretilmesinde zaruret nedir? Maddî Anayasa (*), kendini hayatta tutmalı, zaman ve mekân yayılımını kesintisiz ve istisnasız kılmalıdır. Şeklî Anayasa, Maddî Anayasa’nın bu gerekliliğini en üstün hukuki kıymet addetmelidir. Gün gelir, Maddî Anayasa sahasında elzem hukuki değerler, Şeklî Anayasa sahasında belli olumsuz kesişmelerin konusu haline gelebilir.