ÜRÜNLER

Son Haberler

Bazı husus uzun uzadıya anlatılmaz, kısaca nakli yeterlidir. Sorguladığımız, ana sektörler üzerinden reel sektör bankacılık etkileşiminde makûliyet ve rasyonalitedir. Veriler TÜİK ve BDDK’dan alınmıştır.