ÜRÜNLER

Son Haberler

Kriz ortasında, olgunlaşmamış düşünceyle kırılgan zeminde hareket etmek, insan tekinin olduğu gibi devletlerin de endişesindendir. Fakat insan teki için ham görünen, devletler katında bazen, derin tecrübede kendiliğinden pişen düşüncedendir. Siyasi karar, kendisini teşkil ettiren şartlardan bağımsızlaşabilme kapasitesinin ürünüdür.

Ukrayna krizinin temelinde jeo-politik gerçekçilikten uzaklık yatmaktadır. Ukrayna, kan ve demir ya da kan ve irfanla kurulmuş değildir. Rusya parçalanmış, Ukrayna zuhur etmiştir. Egemen Ukrayna, politik safsatadır. Ukrayna’nın gerçek kuruluşu1995-Budapaeşte mutabakatıyla, güya egemenlik, en baştan yalan ve blöfle tesis edilmiştir.  Ukrayna’ya verilen bağımsızlık ve egemenlik hakkı, toprak bütünlüğü güvenceleri, tutulmamıştır.