ÜRÜNLER

Son Haberler

S400 için Oğuz Oku demiştik. Dost ve düşmanı ayırt ederken hata yapmayacağı gibi ateşlenme emrinin kimde ve hangi şartlarda devrede olacağı da katî olarak belliydi. S400, sivil-asker arasında net, hatasız işleyiş demekti. ABD ise Türkiye’de daima tam tersini hedeflemektedir. ABD her bir netameli vesileyi, bunun için araçsallaştırmaktadır. Türkiye’nin Afganistan’ı kaldıracak ne güç ne de marjı kalmamıştır.