Günümüzde siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar hacim kazanmıştır. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar geleceğe ilişkin beklenti oluşturmayı zorlaştırmıştır.

Olumsuz etkilenen istikrarsızlık faktörlerinin birbiri ile etkileşimini değerlendirmek, sağlam yöntemlere yapıya sahiplikle zamanında değerlendirme yapabilmekle mümkündür.

Sağlıklı kararlar üretmek için risklerin doğru yöntemlerle ölçülebilir ve karşılaştırılabilir olması gerekmektedir.

Siyasi sistem, siyasi istikrarı elde etmek için irade sahibi ve aynı zamanda insan-maddi kaynak-meşruiyet ve yetki parametreleri açısından donanımlı-nispi güçlü olmalıdır.

Yukarıdaki tüm bu hususu tüketebilen siyasi analiz, söz konusu aşama ertesinde siyasi riskleri derecelendirerek sıralayabilir.

Görülebileceği üzere derecelendirme salt siyasi vakıa serilerinin kendisinden değil siyasi sistemin bütününe karşı konumlanışı, siyasi sistemin nispi güçlülüğü ve bunun değişkenliğinden etkilenmektedir.

Sıralama, esneklik gereği dinamik olduğu gibi makulden uzaklaşmamalıdır.

Şirketimiz düzenli olarak her yıl Siyasi Risk İzlekleri Raporu’nu yayınlamaktadır.