ÜRÜNLER

Son Haberler

..... Reel sektör imalat firmalarımızın 2020 sonu itibariyle 2.011 milyar TL borçları var, bunun %37,54’i bankalardan kullandıkları kredilerden kaynaklanmakta. İmalat sektörü, dönen varlıklarıyla, kısa vadeli borçlarını ve kredilerini tam olarak cevaplayabilmektedir. Enflasyon etkisi dikkate alınırsa, rahatlık artmaktadır. ....