ÜRÜNLER

Son Haberler

Özet: Aylık ücret düzeni, işçi-işveren etkileşimini bozucu, firma-maliye-banka üçgeninin ortasındadır. Firmalarımızın ücret ödemeleri, işletme sermayesi, vergi borcu ve kredi ödemeler düzeniyle eşanlı / ayrıştırılamaz haldedir. Covid-19, ücret ödemeleri düzeni üstünde muazzam baskıya yol açmıştır. Firma-maliye-banka üçgeninde mevcut ve ağırlaşacak likidite kilitlenmesi, ücret ödemelerini riske edicidir. Bu risklerin hafifletilmesi, haftalık ücret ödeme düzeniyle mümkündür. Bunun ötesinde, haftalık ücret düzeni, mevcut çok düşük firma rasyonalitelerinin ıslahında ciddi destekleyicidir.