ÜRÜNLER

Son Haberler

Özet: Türk-ABD F16 müzakerelerinde heyet bileşimi, görüntüde, 66. Hükümet adına güç ve işlevsizlik yitimidir. Özünde de böyledir fakat küresel belirsizlik ve jeo-politik tıkanıklık, 66. Hükümet esaslı yitimlerini önemsizleştirmektedir.