ÜRÜNLER

Son Haberler

TCMB ülke dış borçlarımızı aşağı yönlü revize etmiştir. TCMB revize yaparken, akademik görünümde makaleye, bu makalenin hatalı hesap tekniğine yaslanmıştır. Daha önemlisi, TCMB, ithalatta ve dövizli sözleşme ve fiyatlama serbestîsine, DTH’ların arka planına dair kötücül örtüyü deşifre ettirmiştir. TCMB, maksadı hilafına işleyiştedir.