ÜRÜNLER

Son Haberler

     L. Türkkan'ın Bingöl’de şehit kardeşine yaptığı kabul edilemezdir. Bingöl vakıa arka planında kurgu bariz, ayrı bahisten olup çerçeve dışıdır. Ancak, Türkkan ile aynını geçmişte yapanların herhangi yaptırıma maruz kalmadıkları işleyişte, Türkkan'ın yaptırım bakımından yegâneleştirilmesi haksızlıktır. Türkkan’a gösterilen diğerlerine gösterilmeyen tepkime yoluyla yol açılan eşitsizlik kaynaklı adaletsizlik ortadadır. Meseleye kurumlar arası zeminden bakıldığında, Parlamento’da Türkkan’ın dokunulmazlığını kaldırtmamak, Parlamento meşruiyetini tahrip ettiricidir. Parlamento için, haksız yere neticeten, şehitlere küfredeni koruyup kollayan kurum intibaı uyandırıcıdır. Parlamentoda Türkkan’ın dokunulmazlığını kaldırtmaksaaynı fenalığı yapan önceki aktörlere yaptırımsızlık ortamında Parlamento’yu; adaletsiz, eşitlikçi olmayan mevzie iticidir. .....