ÜRÜNLER

Son Haberler

Yaklaşık Mart-Nisan’dan beri su rezervleri ve kullanımı konusunda sıkıntıya dikkat çekmiştik. Suyun içme, sulama ve enerjiye tahsisi bakımından işlevsellikte düşüş, yerindelikte isabetsizlikler dikkat çekmişti. Özellikle, tarım sulamada eksik kalan tahsisler, rekolteleri aşağı çekmekteydi. DSİ, farklı belediyelerin taleplerini denkleştirmede zorlanmaktaydı.