Bono, borçlunun, belli vadede belli faiz oranıyla geri ödemek üzere tasarruf sahibinden borç aldığını gösteren belgedir. Faizi sabit ya da değişken olabileceği gibi indekslenebilirdir. Vadesi bir yıldan kısa, hafta/aydan uzundur.

Süper bono, bu vasfa sahip olabilmek için; vadesinin tahvil gibi daha uzun tutulabilmesi ayrı, ya faizinin enflasyonun veya olağan döviz faizinin çok üstünde olması ya da kamunun belli gelirlerinin bonoların ödenmesinde kullanımı bakımından kesin güvencelenmesi gerekir.