ÜRÜNLER

Son Haberler

Bono, borçlunun, belli vadede belli faiz oranıyla geri ödemek üzere tasarruf sahibinden borç aldığını gösteren belgedir. Faizi sabit ya da değişken olabileceği gibi indekslenebilirdir. Vadesi bir yıldan kısa, hafta/aydan uzundur.

Süper bono, bu vasfa sahip olabilmek için; vadesinin tahvil gibi daha uzun tutulabilmesi ayrı, ya faizinin enflasyonun veya olağan döviz faizinin çok üstünde olması ya da kamunun belli gelirlerinin bonoların ödenmesinde kullanımı bakımından kesin güvencelenmesi gerekir.