Sİİ; ekonomik istikrar faktörlerinden dış politik aktörlerle ilişkilere, siyasi şiddetten kurumlar arası ilişkilere, hükümet kurulum ve işleyişinden parlamento desteği ve bunun yapısına, bürokratik kapasitesinin tam kullanımından temel meşruiyete uyum ve yönetişime dek alt indekslerden oluşmaktadır. Günlük yayımlanan konsolide indeks ve alt indeksler, hesaplamaları oluşturan özet gelişmelerle birlikte kullanıcılara aktarılmaktadır.

Sİİ, her iş günü saat 14.30’da günlük rapor şeklinde yayımlanmaktadır. Günlük raporda konsolide siyasi istikrar indeksi, onu teşkil ettiren dokuz alt sektör indeksleri ve Türkçe-İngilizce haber örnekleri yer almaktadır. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren rate edilen haberlerin oluşturduğu grafikler halinde kullanıcının bilgisine sunulmaktadır.