"Hükümet Kurulum ve İşleyişi", tanımlanmış performans kriterlerine göre izlenmekte, ölçümlenmektedir. Performanslar geçmişe dönük karşılaştırmalı izlenebilmektedir.

Hükümetin Süre Bakımından Tamamlanmasına Hassasiyet, Hükümetin Temel İşlevlerine Hassasiyet, Hükümetin Temel Siyasasına Hassasiyet, Bürokratik Kapasite Tam Kullanımı, Diplomasi, Bakanların Koordinasyon Yetenekleri ve Kabine İçi İşleyiş, Kirlilik Kontrolü-Yozlaşmanın Sınırlanması izlenen kriterler arasındadır.

Siyasi sistemin küresel etkileşimi ve bunun yönetimi nakledilmektedir.