ÜRÜNLER

Son Haberler

Varlığımızı, felsefemizi, kamu hukukumuzu temellendiren dünyevî temel-düşünce, özne esaslıdır. Kim? Özellikle kamu hukukumuzda kim sorusunu düzgün ve tatminkâr ölçüde cevaplamamış her bir düşünce,  sakattır.

14 Sayılı İletişim Başkanlığı Kurulması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı; Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli İletişim Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” Özneleşme gayet net, açıktır; “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı”.