ÜRÜNLER

Son Haberler

         Milli karakter, milli politik bilinçle, aynı zamanda, milli örgütlenme, kurumlaşma ve teknikleşmeyle etkileşimdedir. Bu etkileşim, zaman zaman, açıktan, gürül gürül denebilecek işleyiştedir. Zaman zamansa, dolaylı, çekinik, seyrek hatta kaçak işleyiştedir. Aynı etkileşim, bazen tam tayin edicidir. Bazense madun, milli karakterin kendisi, coğrafya, ortam ve devinimin pasif izleyicisidir.