ÜRÜNLER

Son Haberler

Çalışmanın Özü: Siyasi sistemlerin korunmaları muhakkak ve en-sıkı biçimde kurumsal yoldandır. Türkiye, siyasi katılma ve temsiliyet işlevlerini parti kapatma rejimiyle korumaktadır. Mevcut işleyiş, korumayı, alelade yargı üstünden, iktidar politik ritmine göre yürütmektedir. Mevcut işleyişin objektivite, meşruiyet ve işlevselliği pek-düşüktür. Siyasi sistemi korumada parti kapatma rejimine geri dönülmelidir. HDP’ye kapatma dava ikası, çalışmada serimlenen birçok marazayı izale edicidir.