ÜRÜNLER

Son Haberler

Boğazları Kapatma Kararı;

Rasyonel mi? Tecrübî mi? Bağımsız mı?

Yalnız aydınlıkta yekin değil, karanlıkta da tekiniz*.

Özet

Ukrayna krizinde Boğazları kapatma kararıyla Türkiye, “tekin” (safe) Türkiye nitelemesini hatırlatmıştır

Jeo-politikten firar etmiş Türkiye, kısmen ve güçlükle olsa da rayına oturmaktadır. 2008-09’ların dış müdahalesinden, jeo-politik aklını ve ayrıca rasyonalitesini yitirmişlikten, askerinin içeri atılmasından değil,  2021-22’de, asker-sivil otorite aynı hedefe yönelmiş ortak akıldan söz etmekteyiz.

Rasyonalitesini tekrar tesis eden, onaran ve bu kez tecrübî aklıyla gidişatı kalıplandıran, küresel riskleri sınırlayan, kendisine yöneltilen ağır maliyeti iade eden Türkiye’den.