Aralık’ta siyasi istikrar yükselmiştir. Aralık, kurum ve usullerin, müdahalesiz işleyişte nispi bağımsız yargı ve bürokrasinin istikrar ürettiği, meşruiyet ve iktidar cihetinden politik desteğinse sıkıntılı olduğu aydandı. Aralık giriş ve çıkışında iki önemli vakıa izlenmiştir: 

E. İmamoğlu vakıası politik denklemi değiştirmedi. Sadece denklem tek tarafında bileşimi hafif farklılaştırdı. S. Ateş vakıasıysa politik denklemi değiştirdi; bir taraftakileri diğer tarafa transfer ettiriciydi. Reis Erdoğan, politik çarpanı bu kadar negatifleşene tahammül etmez görünmektedir. Politik siciline nazaran “Reis Erdoğan” politik dümeni kırmasa kırdırmasa da rüzgâr tutmayacak yelkeni gemide tutmaz.