Siyasi istikrar Şubat’ta yükselmiştir. “Ekonomik İstikrar Faktörleri” hariç tüm alt sektörlerde yükseliş söz konusudur. Ülke istikrarını destekleyen ana gelişme, dış politikada doğru mevzii ve istikamette kalınmasıdır. Dış politik doğruluk, ekonomide çoğu gayri iradî çok yüksek maliyetlere rağmen, ülke risklerini sınırlayıcıdır.