Kasım’da siyasi istikrar düşmüştür. Teknik nedenden Siyasi Şiddet alt sektörü ayrı, alt sektörlerin tamamı gerilemiştir. Devlet-yönetim, politika-yerindelik ağır işlevsizlik ve bozuklukları ayrı, millet-toplum hayatımıza dair endişeler de ivmelenmiştir. Sürdürülemez ısrarlı politikaların çıktısı şeklinde sürdürülemez toplum eşiğine gelinmiştir. Kurlarda hareketlenme piyasalarda tıkanma, hükümet etmede, kamu hizmet arz ve fiyatlamasında tıkanıklığın ön-evresi görünümündedir. Kan ve irfanla kurulan Cumhuriyetimizde hayat, politik iradeyi sert ölçüde ikaz etmiştir. Politik iradeyse sert ikazı, kan ve irfanla birlikte reddetmekte, cehalet ve inada meyletmektedir. Konsolidasyonu bekleyeceğiz.