Ağustos’ta siyasi istikrar hafif sert ölçüde düşmüştür. Siyasi iktidar ve başta finans bürokrasisi, ülke yönetmek ve istikrar üretmek suretiyle iktidarı yeniden kazanmak değil, iktidarı yapılandırmak suretiyle iktidarla yeniden eşleşme gayretindedir. Ülke finans ve ekonomisiyle dış politikası, sürüncemede dahi tutulmamakta, ikisi birlikte, müstakbel iktidarı yapılandırıcı politik tuzakları saklı yemlemede araçsallaştırılmaktadır. Siyasi düzen ve takvim, ebed müddet devletin barışçıl döngüsü değil, şahsi devletin çelik süngüsü addedilmektedir!