Analize tabi tutulan toplanmış verileri 1996’ya kadar giden Siyasi İstikrar İndeksi (Sİİ); 1996–2002 yılları arasında “seyreltilmiş”, 2002’den itibaren ise “gerçek zamanlı” veri ile çalışılarak, her biri dörder yıl olmak kaydıyla, sırasıyla sekiz yıllık “model” ve “ürün” testlerinin tamamlanması akabinde 2007 yılında müşteri ile pilot çalışmasını tamamlayıp aynı yıldan itibaren, uluslararası standartlarda, akademik denetimini tüketmiş ve akademik denetime tabi olarak, (05523 Yevmiye Numaralı 05 Mart 2008 tarihli Beyoğlu 21. Noterliğince tasdikli) yazılı “Temel Statü” çerçevesinde,  kıdemli analist, sayısı değişen istişare kurulu (akademisyen, gazeteci, bürokrat) ve veri işleyici katkısıyla her iş günü günlük rapor şeklinde üretilmektedir. Günlük raporda konsolide siyasi istikrar indeksi, onu teşkil ettiren dokuz alt sektör indeksleri ve Türkçe-İngilizce haber örnekleri yer almaktadır.

Analize tabi tutulan toplanmış verileri 1996’ya kadar giden Sİİ, 2010 yılında 1.650.000’den, 2011 yılında 1.400.000’den, 2012 yılında 1.250.000’den, 2013 yılında 1.430.000’den, 2014 yılında 1.250.000’den, 2015 yılında 1.100.0000’den, 2016 yılında 1.500.0000’den, 2017 yılında 980.000’den, 2018 yılında 700.000’den fazla verinin analiziyle tamamlanmıştır. Ekim.2019 itibariyle 2019 veri toplamı 1.290.000 üstündedir.

 

Firmamız, siyasi istikrar çalışmalarıyla esasen, Osmanlı’nın ilm-i tedbiri menzil şeklinde ifade ettiği sistemli çalışmaları devam ettirmektedir. İşimiz vekayi’nüvis (vak’a-nüvis)lik, Cumhuriyet'in Belleten'ciliğinin devamıdır.