Şubat 2014

Özet ve Değerlendirme

Şubat’ta Sİİ düşmüştür; ……’den …….’ye. “Siyasi Şiddet”, “Dış Politik Aktörlerle İlişkiler”, “Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı”, “Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı” alt sektörleri yükselmiş, diğer tüm alt sektörler düşmüştür.

“Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başat sebepleri; demokratik devlet niteliğinde tarihi ölçüde gelişme, özel yetkili mahkemelerle savcılıkların kaldırılması, tutuklamaların güçleştirilmesi-sürelerin sınırlanması, tedbir-telefon dinleme kararlarının güçleştirilme-sınırlanmaları son derece olumludur. Sosyal devlet niteliğinde ciddi düzenlemeler devreye alınmış, bazı idari uygulamaysa alınmak üzeredir. Bürokraside toplumun tüm kesimlerine siyaseten eşit konumlanma gayretleri olumlu izlenmiştir. MİT statü kanun taslağı, HSYK ve internet düzenlemeleri ağır olumsuz gelişmelerdir.

“Parlamento Desteği ve Yapısı” alt sektör indeksi gerilemiştir. Başlıca sebebi; yolsuzluk-kirlilik kapsamında denetim yetkisinin askıya alınması, Kabine’ye destek adına özgürlükleri kısıtlayan kanunlara olur verilmesidir.

“Hükümet Kurulum ve İşleyiş” alt sektör indeksi düşmüştür. Başat sebebi; Kabine’nin yolsuzluk-kirlilik karşısında tepkimesini yapısal-süreye yayılı hale getirmesidir. Medyada yayımlanan yolsuzluk-kirlilik kayıtlarının maddi gerçeklerle birebir desteklenmesine rağmen Kabine tutumu, kayıtları ret şeklinde absürttür.  

“Siyasa Uygulama ve Yönetişim” alt sektör indeksi düşmüştür. Başat sebebi; devlet imkânlarının, popülizm ve kirlilik ötesinde, güç üretmek için kullanımıdır. Türkiye’de artık “olağan siyaset aşılmış”, güç politikası machtpolitik döneme geçilmiştir.  

“Kurumlarla İlişkiler” alt sektör indeksi düşmüştür. Başat sebebi; Kabine’nin kanunlaştırdığı ya da idari kararlarla devreye aldığı yargı statü değişiklikleridir.

“Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başat sebebi; ABD ile ilişkilerde kesik iletişimin kısmen açılması, AB ile ilişkilerde düzelme belirtileridir.

“Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başat sebebi; siyasi ortam nedeniyle eşitlikçi tutumda hareketlenmedir. Yargılamada özel yetkili mahkemeleri kaldırma, yükseltilen yargılama standartları, savunmada maaş-yan ödeme yükseltmeleri olumlu izlenmiştir. 

“Siyasi Şiddet” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başat sebebi PKK’nın ölüm / öldürme hedefli eylemsizliğidir.

“Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt sektör indeksi düşmüştür. Başat sebebi; sektörel ve firmalara dair spesifik gelişmeler, finans piyasalarında oynaklıklar ve iktidarın destek baskısı altında bazı kararlaştırmasının kamu ekonomisini baskılayıcı olmasıdır.

Şubat’ta siyasi istikrar düşmüştür. Türk siyasi sistemi; yolsuzluk-kirlilik karşısında, bizzat ağır itham altındaki iktidar eliyle yargı ve emniyetini askıya alabilmiştir. İktidar, olağan siyaseti, olağan ve olağanüstü dâhil hukuku askıya almıştır. İktidar; sadece güncel-konjonktürel değil uzun vadeli-kalıcı tedbirlere de yönelmiştir. İktidar, kitlevi desteğini mobilize ve manipüle etmiş, maddi gerçekle zayıf bağını koparmıştır. İktidar, siyasi sistem ve sivil toplum üzerinde, küresel yönetişim ve etkileşimi umursamadan kuvvet politika uygulamasına geçmiştir.