Siyasi İstikrar İndeksi Teknik Alt Yapısı

Kısaca Model Oluşumu

Model oluşturulurken, akla ve zamanın ruhuna uygun olarak örneklemelere girilmemiştir; misal olarak “Türkiye’deki eğitimin alt yapısı eksiktir” ya da “olması gereken budur ya da vergi-kayıt dışı şudur, olması gereken de budur” türünden yaklaşımlara yer verilmemiştir. Ayrıca, Türk siyasi sisteminin kapasiteleri ve başta temel meşruiyet ve yönetim normları olmak üzere, yazılı temel hukuki metinleri üzerinde hata bulma yönünde çaba ya da değerlendirme olmamıştır.

Uluslararası referans siyasi sistemler bakımından, eksiklerimiz muhakkak mevcuttur. Bu durum, ideal olana dayalı analizi modele ithal etmeyi gerektirmemektedir. Ayrıca; siyasa ve yönetişim ile bürokratik kapasite bakımlarından somut uluslararası referanslardan kopmaya yol açacak eşikler, kontrol edilebilir kılınmış, puanlamaya esas teşkil ettirilmiştir.

Eksiklerine karşın Türk siyasi sisteminin kurum kurma-geliştirme yetenekleri yeterli ve çözüm üretmeye elverişli addedilmiştir. Devletin temel niteliklerine dair referanslarda, uluslararası standart ya da kalıplar göz ardı edilmeden dikkate alınmakla birlikte merkezi olan, Türk siyasi sisteminin uygulama düzenliliği ve normlarıdır.

Türk siyasetinde istikrar ölçümü pratik, elverişli, makul bir model çerçevesinde realize edilmiştir. Modeli oluşturma yanında belli dönem itibariyle test edilmiştir. 

Modelin, demokrasi ve etkinlik bakımından dengelenmesi yanında Türk devlet ve idare zihniyetini gözönünde tutan yapıda kurgulanması gerekmekteydi. Felsefi planda egemenlik-milletten başlayan, hükümet-yönetim katında odaklanan ancak idare-bürokrasi katında da desteklenen bir yapı, siyasi karar mimarilerinde barındırılmıştır.

Modelin nispi sabit alt sektörleriyle nispi değişken olanları arasındaki dengelenme, kritik aşamaydı. Bir biçimde etkinleşmemiş görünen sabiteler, gün geldiğinde siyasi istikrarın ana zeminini sarsabilecek hatta sınırlayabilecek yapıdaydı. Salt nispi değişken unsurlara dayalı model bu bakımdan Türkiye için geçerli olamazdı. Bu nedenle dikkate alınmamıştır.

Bazı haber serileri izlek oluşturma ve dosyalamada ağır yüke yol açıp analistlerin verimlerini düşürmemesi endişesiyle “İ” kodlu izlemeye alınmaktadır. Tüm haber serileri modelimizde kolaylıkla ilgili haberlerle birlikte izlendiğinden kodlamaya tâbi olanları gerektiğinde ayrı izlek oluşturmak için hazır tutabilmekteyiz. 31 Mart 2008 İçki Genelgesi, Meclis gündemindeki yasa tasarıları v.b. bu hususlardandır.