SİİARARAPOR130585- Barış Pınarları Harekâtı-İşleyiş