SİİARARAPOR130496- Cuius Regio Eius Religio

Cuius Regio Eius Religio*

*“Devlet kiminse din de onun hükmüne tabidir.”

 

Özet

Küresel etkileşim, mevcut işleyişiyle üretimi Almanya-Çin’e transfer ettiricidir. Transfer edilen üretim, Amerikan orta sınıflarını tüketici-borçlu hale getirmekte, toplumsal dayanışmada bozulma-orta sınıfta aşınmaya, politik kutuplaşma ve gerginliğe yol açmaktadır. İşleyiş sosyo-ekonomik yapıda aksaklığa dayalı, politik düzeltmeye tabi tutulmalı, tutulacaktır.

Politik düzeltme Trump yönetimince düzgün yürütülmemektedir. Trump’ın tarzı, küresel finans yaklaşımıyla, ticaret savaşları-popülizme indirgenmektedir. Politik düzeltme esasen geçici politik tercihlerden değil, toplumların kültürel birikimle tepkimesinden kaynaklanmaktadır. Toplumların kültürel birikim ve bunun şekillendirdiği politik kurumlaşma yetenekleri, küresel etkileşimin üretimle birlikte inanç-din sistem diktelerini de reddetmektedir.

Üretimden gelen ekonomik dikteleri kabullenen toplumlar, peşi sıra gelen inanç-din sistem dikteleri bakımından daha dirençli, bunun sebebi, engin tecrübe ve güçlü geleneklerinin devreye girmesidir. Küreselleşme-üretim-din eklemli mevcut işleyiş, yüksek yerel-kültürel birikim ve güçlü geleneği olan toplumların direnç ve devreye girişi bakımından devlet aracılığıyla inanç sistemlerini de set edeceklerdir.

Türkiye’de küresel etkileşim, peşi sıra gelen inanç sistemlerini de dikte ettirmiş, güçlü kültürel birikim ve geleneklerin tepkime zamanı yaklaşmaktadır.

 


Sunumlar / Dökümanlar