SİİARARAPOR130400- Meskûn Mahal Çatışmasında Kabine’nin Politik Aklı Sıralanma-Kademelenme