SİİARARAPOR130354- Çakışma Politik Düzeltme mi İktidar Üretimi mi

 Özet

MİT-Öcalan çözüm sürecinde politik düzeltme gerekleri birçok yönden artmış, tek başına-güçlü Hükümet’e sahiplik riski hareketlenmiş, iki problem çakışmıştır. Değişen dış politik ortam, çözüm sürecinin parametrelerini değiştirmiştir. Çözüm sürecinde politik düzeltme gereklerine dair iktidar katında farkındalık mevcuttur. Erdoğan ve Davutoğlu, politik düzeltme gereğinde hedefler ve araçlar bakımından ayrışmaktadır.

Erdoğan’ın önceliği; tek başına güçlü iktidar üretimidir. Bunu riske eden Kürt hareketinin siyasî kanadını sayısal budama, sahada PKK etkinliğine dönük askere yaslanmama Erdoğan’ın ilk tercihidir. Suriye’de operatif devlet modlarını sürdürüp Ortadoğu’da Sünni eksene yerleşmek isteyen Erdoğan için asker, devre dışı yahut tam denetimli eşikte tutulmalıdır.

Davutoğlu için; sahada PKK etkinliğini budamak, bunun için gerektiği ölçüde askere yaslanmak, Kürt hareketinin siyasî kanadını gürleştirmek, mecbur kalınırsa işbirliğine açıklık öndedir. Genelde ve Suriye’de operatif devlet modlarına mesafeli Davutoğlu, Genelkurmay planlamasıyla kotarılmış Irak-Suriye tek tezkere ve S. Şah türbe nakliyle, askerî-diplomatik aklı, istihbarî akıl karşısında dengelemiştir. 

Kürt siyasî hareketi, şiddetle yan yana dururken dahi kendisine meşruiyet transfer etmişti. Şimdi Kürt siyasî hareketi, şiddetle yan yana dururken yönetimlilik mevzii kazanma, yönetimde pay sahibi olma eşiğindedir. Kamu düzeninin askıya alınmışlığı, kamu kudretinin bloke edilmişliği karşısında bürokratik kapasite tahkim edilmeli, parlamenter rejim konvansiyonel mekanizmaları devreye alınmalıydı. Erdoğan fasılda hareketli, Hükümetçe eşlik edilmemiştir.

Kürt sorununu giderimde izlenen MİT-Öcalan çözüm sürecinde politik düzeltme gerekleriyle iktidar üretim gereklerinin riske edilmemesi için elde kalan araç seti daralmıştır. Başkanlık rejimini hedefleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çatışmalı ortamla siyaseti konsolide etme gayretleri süre ve zemin kazanmıştır.

Yöntem

Elinizdeki çalışmada yakın dönem iç-dış politik gelişmeleri özetle naklettik. Muhtemel gördüğümüz gelişmelerin siyasî ederlerini biraz idealize ettik. Önceki raporlarda verilerin yönlendirmelerine sıkı sıkıya bağlıydık. Bu raporlamamızda verilerin ürettiği işaretleri biraz geniş eşikte yorumladık, daha geniş yelpazede tahminler ürettik. Yorum ve tahminlerimizde Anayasal-kurumsal kısıtları esas aldık. Bu şekilde seçimler ve ihtimal gelişmeler için, muhtemel değil, bir diyagram çıkartmaya gayret ettik. Gayret edilip gerçekleştirilememiş ancak kamuoyunda dikkatten kaçmış süreçler, aynı diyagramdan izlenebilir. 


Sunumlar / Dökümanlar