SİİARARAPOR130354- Çakışma Politik Düzeltme mi İktidar Üretimi mi II

 

Hükümet Kurulumunda 276 Değil Salt Çoğunluk Yeterli

 

Demokratik parlamenter rejim merkezî unsuru, Hükümetin Parlamento’ya karşı sorumluluğudur. Hükümet Parlamento desteğiyle kurulup işletilebilir. Türk siyasî sisteminde Hükümet kurulumu kolaylaştırılmıştır. Parlamento, Hükümet’e karşı güvenini salt çoğunluğuyla ortaya koyar. Salt çoğunluk, toplanma ve karar yeter sayı yarısından bir fazla, en düşük, Parlamento üye tam sayısının dörtte biridir.


Sunumlar / Dökümanlar