SİİARARAPOR130324- 06-11.Ekim PKK-KCK Eylemlerinin Profili ve Siyasi Ederi

 

Türkiye’de alanında ilk ve tek etnik “Siyasi Şiddet”e dair sayısallaştırma çalışmamız, Sİİ kullanıcılarına günlük olarak iletilmektedir. “Siyasi Şiddet” indeks kapsamı özetlenmelidir: Toplumsal-etnik-dini siyasi şiddet olayları, düzenli ordu formatlı ya da değil sınır ihlalleri, yabancı-zincir kuruluşlara yapılan saldırılar, hukuki düzen ağır ihlalleri indeks kapsamındadır. Güvenlik kuvveti ve halka topluca yapılan saldırılar, güvenlik kuvvetlerinde ağır kirlilikler, salgın-kırım-afet v.b. genel sağlıkla ilgili gelişmeler, yazılı statüde, akademik denetime tabi ve uluslararası standartlarda kaydedilmekte, filtrelenmekte, sınıflanmakta, derecelendirilmekte ve ölçümlenmektedir. Anglo Sakson kapalı ölçümleri Sİİ’de açık olarak yapılmakta; yurt dışında terörist bertarafı olumlu kaydedilmektedir. İzah, Sİİ kullanıcılarında bulunan Felsefi Arka Plan metinlerinde tüketilmiştir. Tek yılda meydana gelen on binlerce olayın tamamı, indeks içindedir.


Sunumlar / Dökümanlar