Ocak 2016

Özet ve Değerlendirme

 

Ocak’ta Sİİ yükselmiştir; ..........’dan ..........’e. “Siyasi Şiddet” belli eşikte sınırlanmış, buna karşılık, “Bürokratik Kapasite” zorlanmaya başlamıştır. “Temel Meşruiyet” baskı altındadır.

Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi, askerî bürokrasinin MGK’da Suriye’de operatif devlet uygulamasına iştiraki reddetmesidir. Askerî bürokrasi bunu daha önce deşifre etmiş, süren mahkeme-yargılamalarda da kayda geçirtmiştir.

Parlamento Desteği ve Yapısı” alt sektör indeksi hafif düşmüştür. Başlıca sebebi, Cumhurbaşkanı tarafından Parlamentoyu pass edici girişimlerdir.

Hükümet Kurulum ve İşleyiş” alt sektör indeksi hafif yükselmiştir. Başlıca sebebi; terörle mücadelede askerî bürokrasinin desteği, AB-İHAM’ın terörle mücadelede tıkayıcı olmamasıdır.

Siyasa Uygulama ve Yönetişim” alt sektör indeksi hafif gerilemiştir. Başlıca sebepleri; terörle mücadelede izlenen usul-tedbirler, meskûn mahal çatışmalarının genel koordinasyonudur. Siyasi iktidar, önceki yılların aksine, izlediği politikaların kamuoyu tepkimelerine duyarsızlaşmaktadır.  

Kurumlarla İlişkiler” alt sektör indeksi hafif yükselmiştir. Başlıca kaynağı;  Kabine–YY ve Kabine-YAB arasında uyumdur. Cumhurbaşkanı—Kabine arasında stres hareketlidir.

Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi, PKK/PYD karşısında Türk-İran birlikteliğinin somutlaşmasıdır. İran fasılda ayrıca Rusya karşısındadır. ABD’den 2 milyar USD’lik silah satışı olumlu izlenmiştir.

Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca nedeni; daha önce PKK karşısında siyasi sistemi güvence altına alan güvenlik bürokrasisinde ivme yitimidir. Sur-Cizre’de mahalleler terörden tam temizlenememiş, YDG-H / PKK il-ilçe merkezlerinden kazınamasa da sökülmüştür. Terörle mücadelede açık-gayretli performansa rağmen siyasi sistemin sınırları meşruiyet bakımından zorlanmaktadır. Sivil ölümlerine yol açan uygulamalar izlenmektedir. Mali bürokraside objektivite ve işlev yitimi sürmektedir.

Siyasi Şiddet” alt sektör indeksi hafif yükselmiştir. Meskûn mahal çatışmalarına girişen YDG-H/PKK’lıların il-ilçelerde sayıları ciddi azaltılmış, etkinlikleri sınırlanmıştır. Sağ yakalanan PKK’lıların toplamı ölü bertaraf edilenlere nazaran az olsa da durum makuldür. PKK ve HDP, Batı âleminde, izlediği il-ilçe çatışmaları nedeniyle destek üretememiştir.

Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt sektör indeksi hafif yükselmiştir. Başlıca nedeni kamuda mali olumlu gerçekleşmeler, düşük petrol fiyatlarının dışarıda hafif stabilite kazanması, içeride akaryakıtta indirim olarak kendini göstermesidir. Büyük ekonomik gruplarda temkinli, orta ölçeklilerde risk azaltma gayretleri olumlu izlemededir.

Ocak’ta siyasi istikrar yükselmiştir. Güvenlik güçleri PKK şiddetini sınırlamış, idari ve siyasi maliyetler henüz belirgin değil, önceden ikaz edilen kitlevi göçlerin yönetimi kritikleşmiş, meşruiyet baskısı artmıştır. PKK’nın etkinleştiği dönem baharda idari-güvenlik zeminleri kırılgan, Suriye’nin siyasi manzarası TC Hükümeti aleyhine konsolide edilirken, ek risktir. Suriye’de politik maliyetlerin belirginleşeceği döneme girilirken ekonomik stresin belli eşikte tutulması olumludur.