Nisan 2015

Özet ve Değerlendirme

 

Nisan’da Sİİ düşmüştür; ...’den ...’e. Hükümet etme kapasitesinde düşüş, seçimden bağımsız barizleşmektedir. Ekonomi ve siyasi şiddette işleyiş, şartlı ve baskılanmış haldedir. Siyasi iktidar, politik tutarlığını yitirmiş, destek üretmede neye yaslanacağını belirsizleştirmiştir.

Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; iktidar karşısında yargının tam işlevsiz hale getirilmesi, siyasi iktidar hatta emniyetin mahkeme-hâkim düzenini askıya almalarıdır. Siyasi iktidar, yargının iç işleyişini kontrol eder hale gelmiş, HSYK iktidar şubesi olmuştur. İnternet erişim ve trafiği, AYM kararlarına rağmen iktidarca denetlenecektir.

Parlamento Desteği ve Yapısı” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; yargının iç işleyişine müdahale eden kanunlaşmalar, AYM kararlarının tanınmaması, internet erişim düzenlemesi ve perakendeci siyasi tutumdur.

Hükümet Kurulum ve İşleyiş” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; Kabine koordinasyonunun giderek bozulması, Cumhurbaşkanı’nın artan müdahalelerinin olumsuz etkisi, Kabine politik tutarlığının yitirilmesidir

Siyasa Uygulama ve Yönetişim” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; Ak Parti temel mesaj düzeni, en iddialı olduğu alan MİT-Öcalan çözüm sürecinde aksi yönde yapılandırılmaktadır. Ak Parti, temel mesaj düzeninde, merkezî-çekirdek tüm unsurda aksi yöne savrulabilen işleyiştedir. Genel seçimlerde kamu gücü usulsüz kullanımda, izlemededir.

Kurumlarla İlişkiler“ alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; Cumhurbaşkanı’nın Kabine’yi bloke etmesi, siyasi sistemin temel motorunu bloke etmesidir.

Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; AB Parlamentosuyla Ermeni soykırım bahsinde olumsuz etkileşim, Rusya ile Suriye ve İsrail eklemli bozulan ortamdır. 

Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı“ alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; emniyette, yargıda ve mali-finansal bürokraside işlev kayıpları sürmüştür.

Siyasi Şiddet” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi; tüm tahrike rağmen PKK’ca ölüm veya ölüm riskli eylemden kaçınılmasıdır. Son derece pozitif gelişmedendir. PKK’ya müzahir halk, askerle teröristler arasına tereddütsüz girmekte, ağır olumsuz potansiyeldendir.

Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; genel geçinmeye dair şartlarda bozulma, akaryakıt fiyat artışları,  para-kredi piyasa aksaklıkları, seçimler nedeniyle bütçede kalıcı tahriplerdir. 

Nisan’da siyasî istikrar düşmüştür. “Siyasi Şiddet” hariç tüm alt sektörlerde düşüş söz konusudur. Hükümet etme kapasitesinde gerileme artmaktadır. Seçim, kapasitede gerilemeyi örtmektedir. Cumhurbaşkanı’nın Hükümete müdahalesi Hükümeti işlevlerinde olduğu gibi desteği bakımından da geriletmektedir. Siyasi iktidar, Hükümet etme kapasitesindeki gerilemeyi yargı ve bürokraside sertleşerek sınırlama gayretindedir. Kurumların bu tür işbirliği siyasi istikrar üretmez, üretmeyecektir. Genelkurmay, bu tespiti paylaştığının ilk işaretini vermiştir.