Nisan 2014

Nisan’da Sİİ çok hafif düşmüş / aynı kalmıştır; …….den …….’ye. “Siyasi Şiddet”, “Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı”,  Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı”, “Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” yükselen alt sektörlerdir. “Ekonomik İstikrar Faktörleri”, “Kurumlarla İlişkiler”, “Parlamento Desteği ve Yapısı”, “Siyasa Uygulama ve Yönetişim”, “Hükümet Kurulum ve İşleyiş” alt sektörleri düşmüştür.

Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebepleri; AYM, demokratik-hukuk devletini savunma adına zor şartlarda direnç göstermiş, HSYK statü kanun değişikliğini kısmen iptal etmiş, twitter yasaklamayı kaldırtmıştır. Danıştay ve Yargıtay, demokratik-hukuk devletini savunma adına AYM ile paralelleşmiştir. HSYK’nın Kabine ile paralelleşmesine mukabil, diğer YY, Kabine karşısında direniş halindedir. MİT statü kanun değişikliği, olumsuz gelişmedendir.

Parlamento Desteği ve Yapısı” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi; MİT kanunlaşmasında yasama tekniğine açıkça aykırı düzenlemelere kabullerdir.

Hükümet Kurulum ve İşleyiş” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi; kamu yönetiminde üst düzey bürokrasi üstünde yitirilen etkinliktir. Kastedilen, olağan yargı ve emniyettir. Kabinece tepkime; MİT kanunudur. Ekonomi bürokrasisindeyse işleyiş, Kabine işlevlerini tam destekleyicidir. Kastedilen BDDK ve MB’dir. Kabine, makro ekonomide daralma gereklerini, tatminkâr derecede olmasa da yerine getirtmektedir.

“Siyasa Uygulama ve Yönetişim” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; MİT statü kanun değişikliği ve son derece kötü düzenleme kaliteleridir. Başbakan Erdoğan’dan 1915’te ölen Ermeni’ler için taziye bildirimi olumlu kaydedilmiştir.

Kurumlarla İlişkiler” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi YY yerlerince üretilen sert kararlardır. HSYK, Kabine siyasi beklentileri doğrultusunda hâkim-savcıların yerlerini değiştirmektedir. Yargı yerlerinde kamplaşmacı eğilimler bizzat Kabinece kalibre edilmekte, ağır olumsuzdur.  

Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi; İsrail’le gelinen aşama nedeniyle ABD ile ilişkilerde hafif düzelmedir.

Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebepleri; kamu alt yapı yatırımlarında Hazinece borç üstlenimiyle elde edilen kesintisizlik ilkidir.  YY ve olağan yargı yerlerinin HSYK’ya rağmen performansı, ekonomi bürokrasisinin nispi işlevsel işletilişidir.

Siyasi Şiddet” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başat sebepleri; PKK teslimleri, yakalamaları ve narko-terör hacimli yakalamalarıdır. PKK’nın görünürlük ve eylemliliği artmış, yine de ölüm / öldürme riskli eylemlerden imtina etmektedir. 

Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt sektör indeksi düşmüştür. Başat sebepleri; çok sayıda büyük şirkette yüksek banka borcuyla iflas, iflas erteleme başta gelenidir. Hazinece ileri ve geçmişe dönük biçimde özel sektör borç üstlenimleri ikincisidir. Sadece İstanbul’a üçüncü havalimanı nedeniyle kamu borç / borç benzeri stoku %10 büyümüştür (599 milyar’dan 663 milyar TL’ye).

Nisan’da siyasi istikrar çok hafif düşmüş / aynı kalmıştır. Siyasi sistem; kaidecilik-kurumlaşmaya dayalılıktan giderek uzaklaşmaktadır. Siyasi sistem; kaidecilik-kurumlaşmacılıktan uzaklaşmalarını, küresel siyasi denkleme kabul ve tescil ettirme gayretindedir.