Mayıs 2014

Mayıs’ta Sİİ yükselmiştir; …..den ……’a. “Siyasi Şiddet”,“Siyasa Uygulama ve Yönetişim”, “Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” alt sektörleri düşmüş, diğer tüm alt sektörler yükselmiştir.

Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebepleri; HSYK statüsünde AYM kararına göre düzeltme hazırlığı, Yüksek Yargı’nın sosyal medyayı erişime açtırması, Kabine’nin G. Doğuda milli devlet parametresine bir kademe yaklaşmasıdır.

“Parlamento Desteği ve Yapısı” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi; hacimli etkide kanunlaşmalar (tarım arazileri) ve HSYK statüsünde demokratik hasarın kısmi onarımı hazırlıklarıdır.

Hükümet Kurulum ve İşleyiş” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi; Kabine, G. Doğu bölgesinde PKK’nın sahada egemenlik tesisine yönelen gayretlerini sınırlamaya başlamıştır. Kabine’nin başladığı politika PKK tarafından olumsuz karşılanacak, bahsin konsolidasyon ve siyasi maliyeti izlenecektir. Kabinece enerji tedarikinde sahadan bizzat çıkartma şeklinde TPAO üstünden uzun vadeli anlaşmalar olumlu kaydedilmiştir.

“Siyasa Uygulama ve Yönetişim” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; “Öcalan devletle anlaştı” şeklinde manipülasyonun BDP-HDP’ce reddi ve medyada tekzip ettirilmesi, Soma faciasına dair yayım yasaklamaların muhalif medyaca reddi, iktidarın Kürt sorununda ve muhalefete karşı iletişim evreninde hareketlerini daraltıcıdır. Son derece önemlidir. Siyasi iktidar, iletişim evreninde ilave güç yitimine uğratılmış haldedir. PKK tarafından kaçırılan çocuklar faslında ailelerin mobilize ediliş ve medyada yer alış biçimleri, Ak Parti ve liderliğinin, iletişim evrenini doğru kullanımda güçlük çektiğini göstermiştir.

 

Kurumlarla İlişkiler” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi; Kabinece Kürt sorununda askeri bürokrasi hassasiyetine uygun yönelimdir. İkincisi, Yüksek Yargı’da, Kabine beklentileri doğrultusunda hâkim-savcı baskılamalarıdır. Yüksek Yargı’da Kabine beklentileri aleyhine kararlar varit, eklenmelidir.

Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; İsrail’le anlaşmanın sağlam zemine geçirilememesi, ABD’nin Doğu Akdeniz’de son tutumu, Irak’la artan çekişme, Suriye’de Esad’ın son kazanımlardır. TSK’nın NATO ile etkileşimi olumlu, Rusya çekişmesinde ölçülü profilde, açık ve doğrudan iletişime dayalı, olumlu kaydedilmiştir. Türkiye, Ukrayna-Rusya gelişmesinde siyaseten nötr görünümdeyse de, askeri ittifak gereklerine uygun pozisyondadır.

Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebepleri; G. Doğuda artan bürokratik etkinlik, askeri bürokrasinin gerek NATO içinde gerek Kuzey Irak’ta etkinliği, enerji bürokrasisinin yurt dışı çalışmalarıdır. Polisin 1.Mayıs gösterilerine, Soma facia tepkilerine ve 31.Mayıs eylemlerine tepkisi alt sektör indeksini düşürmüştür.

Siyasi Şiddet” alt sektör indeksi düşmüştür. Başat sebepleri; PKK ateşkesi bitirdiğini açıklamıştır. Diğeri; 1.Mayıs ve Soma faciası vesilesiyle, 31.Mayıs Gezi Parkı konulu sol tandanslı şiddet eylemleridir. PKK’ca başlatılan ölüm / öldürme potansiyeli düşük, halkı mobilize etme potansiyelli eylemler serisi henüz netlik kazanmamıştır.

Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başat sebepleri; TPAO üstünden enerji tedarik anlaşmalarıdır. Yüksek enflasyon, statü gereği önceden notlanmıştır. Kamuda harcama kontrol tedbirleri olumlu izlenmiştir.

Mayıs’ta siyasi istikrar yükselmiştir. Yükseliş, sıra dışı kabul edilmesi gereken vakıalar; 1.Mayıs, Soma faciası ve tepkiler, 31.Mayıs Gezi Parkı eylem müdahaleleri olmasa, daha yüksek olacaktı. Nisan’da yaşanan ağır olumsuzluk ve bunların küresel ölçekte kabulünün dikte ettirilme girişimi, Mayıs’ta zayıflamıştır.