Mart 2014

Mart’ta Sİİ düşmüştür; ……den …….’e. “Siyasi Şiddet”, “Hükümet Kurulum ve İşleyiş”, “Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı”,  “Parlamento Desteği ve Yapısı” alt sektörleri düşmüştür. “Siyasa Uygulama ve Yönetişim”, “Kurumlarla İlişkiler”, “Dış Politik Aktörlerle İlişkiler”, “Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı”, “Ekonomik İstikrar Faktörleri”  alt sektör indeksleri yükselmiştir.

“Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı” alt sektör indeksi düşmüştür. Başat sebepleri; yerel seçimlerde iktidar uygulamalarının yol açtığı “demokratik zehirlenme” ilkidir. AYM, olağan yargı yerlerini ve bağlayıcı mahkûmiyet kararlarını askıya almış, siyasi ritim için yetki gaspına gitmiş, iktidarla birlikte hukukun dolanılmasına yol açmıştır.

 “Parlamento Desteği ve Yapısı” alt sektör indeksi gerilemiştir. Başlıca sebebi; Kabine kirliliği karşısında tepkime ve yerel seçimlerde yitirilen üyeler, “yerel” seçimler esnasında Parlamentonun işlevsizleştirilmesidir

Hükümet Kurulum ve İşleyiş” alt sektör indeksi sert ölçüde düşmüştür. Başat sebebi; Suriye hakkında Dışişleri’nde bakan-asker-istihbaratçı-diplomat bürokratlar arasında 13.Mart görüşmelerinin deşifre olmasıyla şu husus anlaşılmıştır. Kabine ile yüksek bürokrasi arasında etkileşim; iyi-olumlu-sıkı fıkı görünmekle birlikte akıl-etik ve makul dışılık barındırıp ayrıca işlevsizdir. Kabine, en temel siyasetinin başlıca yürütme alanını, “Ergenekon” davasını hukuku dolanarak çökertmiştir. Kabine, ABD’li diplomatik bürokrasiyle örtük çekişmesini açık ve doğrudan işleyişte siyasetle değil, Türkiye’de özgürlükleri sınırlayarak yürütmektedir. Kabine, seçim kazanmak için göze alabileceklerini ortaya koymuş ,“hudutsuzdur”. Kabine, Suriye savaş uçağının vurulma ve ABD savaş gemisinin Karadeniz’den çıkartılma fasıllarında işlevlerini tam yerine getirmiştir.

“Siyasa Uygulama ve Yönetişim” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başat sebebi; iktidarca zor şartlarda siyasi destek üretiminin sürdürülmesidir. Dershanelerin kapatılma ve kapatmanın teşvik edildiği kanun, SGK’nın kürtaj ödemeleri, sulama elektrik borçlularının tarım desteklerinden yararlandırılmaması, olumlu kaydedilen gelişmelerdir. Kabine’nin ihtiyatlı Kırım politikası, MB’nin bankacılıkla etkileşimini düzeltmeye girişmesi olumlu izlemededir.    

“Kurumlarla İlişkiler” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başat sebebi; YY’nin Kabine hedefi doğrultusunda “Ergenekon” sanık tahliyeleri, askeri bürokrasi açısından Org. Başbuğ tahliyesidir.  

“Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başat sebebi; Türkiye’de siyasi iktidarla ters düşme pahasına ABD’nin özgürlükçü-libere siyasi tutumudur. ABD, Ukrayna-Rusya geriliminde siyasi ve askeri yükü Türkiye üstüne yığmamış, dengeli tutum takınmıştır. ABD, Rusya’ya karşı varsa bölgesel konsolidasyon hedeflemesi, bunu en az hasarla yürütme niyetini deşifre etmiştir. ABD ayrıca, Türkiye’ye şimdilik yük oluşturmadan; Kırım işgalini tanımayacağını, Ukrayna’yı koruyacağını deşifre etmiştir. Türkiye, belli ve açık siyasi yük oluşturmadan Rusya karşısında direnç kazanmış, yürütülmesi gereken dış politik etkinlik şimdilik maliyetsiz havale edilmiştir.

“Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başat sebebi; polisin Diyarbakır’da göstericilere karşı tutumu, G. Doğuda protestoculara karşı plastik mermi uygulamasını yaygınlaştırmasıdır. 65 Yaş üstüne bedava / indirimli seyahat, SGK’nın kürtaj ve emzirme bedel ödemesi, hayat tarzlarına eşit tutumu olumludur. Yargının genel işleyişinde bozulma ivmelenmiştir.

“Siyasi Şiddet” alt sektör indeksi sert ölçüde düşmüştür. Başat sebebi; başta Ak Parti ve Ak Gençlik olmak üzere şiddet üretilmesidir. Ak Gençlik tarafından üretilen şiddetin seçimlerden bağımsız potansiyelleri not edilmelidir. Ak Parti kurumsal tutumu umarsız, hatta tolore edicidir. B. Elvan eylemleriyle birlikte sol, kitlevi şiddet üretiminde dikkat çekmiş, CHP tutumu net değildir. Seçimler esnasında ülke genelinde silahlı eylem sayısı, önceki seçimler döneminde PKK eylemleri ayrıştırıldığında rekor düzeyindedir. Önemsiz istisnalar bir yana siyasi partiler, şiddet üretmeye karşı umarsız, tedbirsiz, gerektiğinde şiddet üretmeye açıklık potansiyellerini ortaya koymuşlardır.

“Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başat sebebi; stabilizasyon tedbirleri etkinleşmeye başlamış görünmekte, kredi büyümesi ve cari açık stabilleşmekte-düşmektedir. Genel geçinmeye dair şartlarda bozulma, olumlu gelişmeyi sınırlamıştır. Dershanelerin kaldırılma ve yaşlılara indirimli seyahat düzenlemeleri alt sektörü desteklemiştir. EPDK’dan akaryakıt dağıtım ve rafinajında narh uygulaması ağır olumsuzdur.

Mart’ta siyasi istikrar düşmüştür. Siyasi iktidarın güç politikasına yönelmişliğinin karşılığı, Mart’ta, seçmenden yüksek tasviptir. İktidar bozulmasıyla eşleşen seçmen tasvibi,  siyasetin çözmekte güçlük çekeceği kilitlenmedendir.