Kasım 2014

Özet ve Değerlendirme

Kasım’da Sİİ hafif yükselmiştir; ...’den ...’ye. “Hükümet Kurulum ve İşleyiş”, “Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” ve “Siyasi Şiddet” alt sektör ilişkilerinde düşüşler serttir. “Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt sektör indeks yükselişi yapısal-performatif değil, enerji fiyat gelişmeleri kaynaklıdır. Artan şiddetin dış politikayla arklaşması, kurumlar arası ilişkileri baskılarken Kabine işleyişini olumsuzlaştırmaktadır.

Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; Yüksek Yargı bileşim ve yetki düzeni ağır hasarlanmaktadır. Halka karşı polise ve polise karşı Kabine’ye verilen yetkiler hukuk devleti dışındadır. MİT-Öcalan çözüm sürecinde açık gelişmelere rağmen ısrar, Mürşitpınar’da TSK’nın zıt sebeplerden bloke edilmesi izlenmektedir. Suriye-Esad karşıtı muhaliflerin Kırşehir’de eğit-donat kapsamında desteklenerek düşmanca tutumun ağır meşruiyet tahribiyle somutlaştırılması, izlenmektedir.

Parlamento Desteği ve Yapısı” alt sektör indeksi gerilemiştir. Başlıca sebebi; parlamenter denetimin ve saygınlığın tahribidir.

Hükümet Kurulum ve İşleyiş” alt sektör indeksi düşmüştür. Düşüş başlıca sebepleri; Suriye politikasında ıskat, MİT-Öcalan çözüm sürecinde tıkanma ve ağır tahriplere sessiz kalınması, Kabine’ye tam destek veren asker ve polise karşı mesnetsiz cephe açılmasıdır. Hükümet, dost-düşman ayırt edemez haldedir. Enerji sahasında Kabine performansı olumludur.

Siyasa Uygulama ve Yönetişim” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebepleri sosyal devletçi anlayışta geniş etkide konut-kredi-otomotiv düzenlemeleridir. Aynı minvalde yüksek yargı kararları eklenmelidir.

Kurumlarla İlişkiler” alt sektör indeksi yükselmiş, teknik sebeplerden kaynaklanmaktadır. Yüksek Yargıya dönük kanun değişiklikleri, olumsuz potansiyelde olmakla birlikte kurumlar arası ilişkileri Kabine lehine konsolide edecek potansiyeldedir.

Dış Politik Aktörleler İlişkiler” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri, ABD ile ilişkilerde bozulma işaretleri hareketlenmiştir. İsrail ve Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum Kesiminin tutumları, özetle Doğu Akdeniz gelişmeleri ağır olumsuz görünümdedir.

Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; finansal sahada MB performansı ve Hazine’de görevden almalardır. Savunma ve güvenlik bürokrasisinin nafile görünse de gayretleri, yargılamalarda bazı düzelmeler, olumlu izlenmiştir.

Siyasi Şiddet” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi PKK/KCK eylemleridir. PKK/KCK, kendisine direnen halkı infaz etmek dâhil eylemlilik, daha büyük-“süreli” eylemlere hazırlık ve halkı hazırlama halindedir. Ülke bütününde çok sayıda cinayet-infaz ve kitlevi silahlanma kaydı vahim gelişmedendir.

Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi ham petrol ve hammadde fiyatlarında düşüşlerdir. Düşüşler içeride akaryakıt fiyat indirimlerini tetiklemiştir.  Kamuda enerji tedarik/çeşitleme hamlesi olumludur.

Kasım’da siyasi istikrar yükselmiş, başlıca sebebi geniş kitlelerin kriz-çalkantı döneminde sosyo-ekonomik cihetten korunmasını sağlayacak sosyal devlet tedbir ve hazırlıklarıdır. Enerji-hammadde fiyat düşüşleri kamuyu olduğu kadar geniş kitleleri de destekleyicidir.