Eylül 2015

Özet ve Değerlendirme

Eylül’de Sİİ düşmüştür; ......’den ......’e. Yüksek siyasi şiddet ikliminde güçlü-etkin bürokratik tepkime, hacimli şiddeti sınır dışında tutma becerisi sürdürülememiştir. İçeride, il-ilçe merkezlerinde, yoksul hayatın tam ortasında şiddet, istikrarı ağır tahrip edicidir.   Yine de, bürokrasi ve kamu kudretini blokajdan çıkartan siyaset kurumu, işlevseldir. Bedeli ne olursa olsun PKK durdurulmalıdır. Aksi halde ülke topraklarının altıda birini ülke nüfusunun önemli yüzdesini geri alma maliyetleri, taşınamaz hale gelecektir.

Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi; Türk halkının, Dağlıca-Iğdır şehitleri ortamında kendi devletli-medeni toplum halini reddetmesi, hukuku ve düzeni, kısa sürede, manipülatif haberlerle askıya alabilmesidir. Türk halkı geniş coğrafyada Kürt sivillere saldırmıştır. Diğer sebepleri, PKK ile mücadelede yol açılan meşruiyet yitimleri, PKK ile mücadelede yol açılan zorunlu meşruiyet tahribi, muhalif medya ve işadamlarına ağır baskı, HDP ve Kürt sivil halkının kural tanımaz tutumlarıdır.

Parlamento Desteği ve Yapısı” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi, Parlamento’nun tam devre dışı kalmışlığı bir yana, seçim hükümeti teşkilinde yaşanan aksaklıklardır. Ak Parti seçim hükümet teşkilinde Anayasal şartları dolanmış, ileri dönük sıçrama tahtası görmüştür. HDP’li vekillerin PKK’yı desteklemesi, halkı isyana teşviki ağır olumsuz gelişmedendir.

Hükümet Kurulum ve İşleyiş” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri, seçim hükümet teşkilinde Anayasal şartların ifa edilememesi, işbaşındaki hükümetin diplomatik geriletmeyi tahkim etmesi (Suriye), terörle mücadelede koordinasyon eksiklikleridir. Başbakan Davutoğlu’nun Kabine-Parti gelişmeleri başta olmak üzere toz*-figür haline gelişi izlenmiştir.

*Toz olmak, Davutoğlu inancı ve “millet” töresince başarısızlık aykırılıktır.

Siyasa Uygulama ve Yönetişim” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi, iktidar mesaj düzeninde ağır bozulma, mesaj dahi üretilemez hale gelmesidir. Şehit cenazelerinin ve tepkilerinin toplam ederi, sadece devlet-millet sevgi ve hassasiyetiyle sınırlı değil, devletli-medeni toplumun tümden askıya alınmasına varabilecek potansiyeldedir.

Kurumlarla İlişkiler” alt sektör indeksi hafif yükselmiştir. Başlıca sebebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Davutoğlu’nun siyasi profilini düşürmesi, Parti’yi yeniden formatlaması, Davutoğlu’nu kendi politik tutumuna bire bir paralel kılmasıdır. PKK ile mücadelede Kabine-YAB uyumu tam işlevsel olmasa da yüksektir. Genelkurmay’ın G. Doğuda operasyon taleplerinin reddine dair deşifresi, alt sektör dengelerini alt üst edicidir.

Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” alt sektör indeksi teknik nedenden hafif yükselmiştir. Alt sektörde Rusya’nın Suriye’de askerî müdahalesine henüz not verilmediğini hatırlatalım.

Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı” alt sektör indeksi yükselmiştir.  Başlıca sebebi PKK ile mücadelede güvenlik kuvvetlerinin direnç ve kararlılığıdır. Bürokrasi, devletin ve millet egemenliğinin kesintisizliğinin güvencesidir. Polisin PKK karşıtı gösterilerde Türkçü tepkimeye kolaylaştırıcı tutumu ağır olumsuzdur

Siyasi Şiddet” alt sektör indeksi sert ölçüde düşmüştür. Kuzey Irak ve sınır içinde çok sayıda PKK’lı bertarafı, PKK şiddetini durdurmamaktadır. PKK eylemleri, meskûn mahaldeki ağır kayıpları ardından kırsala yönelmiş, her gün ortalama eylem sayı ve vasıfları çok yüksek seyirdedir.

Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt sektör indeksi hafif yükselmiştir. Başlıca sebepleri; Suriyeli sığınmacı maliyetlerinin Avrupa’ca hacimli ölçüde paylaşımına açıklık kazanılması, banka sendikasyon işlemlerinde pürüzsüzlük, kamuda mali gerçekleşme-özelleştirme, kamuda popülist uygulama reddidir.

Eylül’de siyasi istikrar düşmüştür. Millet egemenliği, devletlilik ve kamu düzeni, zorunluk ya da aksaklıkla yol açtığı meşruiyet tahripleriyle, güçlükle ayaktadır. Güçlüklere yol açan sadece PKK ya da dış politik etkileşim değildir. Bizzat Türk halkı, PKK karşısında devleti devrede-kararlı ve etkinken, kendi devletli-medeni halini reddetmiş, iktidar organizasyonuyla manipülasyona alet olmuş, kanun-nizam tanımadan Kürt sivillere saldırmış, yakmış, yıkmış, can almıştır.