Ağustos 2015

Özet ve Değerlendirme

Ağustos’ta Sİİ hafif yükselmiştir; .....’dan ......’ye. Yüksek siyasi şiddet ikliminde Temmuz’dan sonra Ağustos’ta da yükseliş, istikrar parametrelerinin kararlılık ve etkinlik kazanmasını sergilemektedir. MİT-Öcalan çözüm süreci ve sahte barışın, salt iktidar üretimi için ülke egemenliğinin, Anayasal sistem ve kamu düzeninin askıya alınmasının, kamu kudretinin bloke edilmesinin ederi, yaşanan şiddet ve ölümlere rağmen, daha kötüydü. Sİİ’nin gösterdiği ve teyit ettiği budur.

Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi MİT-Öcalan çözüm sürecinden çıkışın netleşmesi, ardına askerî operasyon dâhil kararlı mücadelenin konulması, bölgede kamu düzen tesisine yönelimdir. Kamu kudretinin blokajdan çıkması, kamu düzeni tesisinin açık-net hedefleme haline gelmesi, bunu üstlenen bürokrasinin kararlı tutumu, alt sektör indeksini yükseltmiştir.

Parlamento Desteği ve Yapısı” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi koalisyon hükümet teşkilinin başarılamaması, koalisyon görüşmelerinin suiistimal edilmesi, kirli-yolsuz siyaset kurumunun tasfiye edilememesidir. HDP’nin Kürt hareketini siyasileştirmek ve meşru zeminde siyaset yürütmek bakımından işlevsizleştiği netleşmiştir. 

Hükümet Kurulum ve İşleyiş” alt sektör indeksi düşmüştür. Tek parti iktidar yeteneği yitirilmişti. 63. Koalisyon hükümeti teşkil ettirilememiş, süreç istismar edilmiş, seçim hükümetiyse Anayasal statüyü zedeleyerek çatılmıştır. Tek partiye dayalı iktidar yitiminden sonra koalisyona dayalı Kabine zemininin de zayıflatılması, arka planda izlenmiştir.

Siyasa Uygulama ve Yönetişim” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; siyasi sistemin bütünüyle şimdi ve ileri dönük olumlu herhangi mesaj üretememesidir. Anlamı; her yönde kitlevi umut yitimidir.  Ak Parti, 07.Haziran’da tek başına iktidar için siyasi çoğunluk üretimini, Ağustos.2015’teyse hükümet etmede becerisini netleştirmiştir. 2013 sonrasında kamuoyu tepkilerine göre pasif yönetime geçen Ak Parti, artık, kamuoyunu yönetemez tepkileri gideremez, dağınık ve “tam haklı” tepkiler karşısında polis-trol sair kamu gücü devreye alamaz haldedir.

“Kurumlarla İlişkiler” alt sektör indeksi yükselmiştir. Terörle mücadeleyle sınır ötesi harekâtta siyaset kurumu ve askerî ve sivil bürokrasi aynı istikamettedir. HDP’nin siyasi aktör olarak meşruiyetinin (bulunmadığının) netleşmesi, yargının tam devreye girememesine rağmen ağır olumsuz durumun ortak kabul görmesi, olumlu izlenmiştir. Alt sektör indeksinde oynaklık düşüşü eklenmelidir.

Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca ilk sebebi;  ABD, Türkiye’nin PKK ile mücadelesinde derece hatta istikamet olarak direnç göstermiştir. ABD ve Almanya PATRİOT bataryalarını çekerek Suriye-İran karşısında Türkiye’yi kontrollü eşikte hareket etmesi gereken “mahdut” aktör konumuna düşürmüştür. Olumlu gelişme; Irak-Barzani’nin PKK‘yı açık ve net biçimde ret edeceğini sinyalleşmesi, Kandil’i terk ikazında bulunmasıdır. Diğerleri; NATO ile Karadeniz’de artan işbirliği, ABD ile Ukrayna konusunda bir tık daha yakınlaşma, ABD ile askerler düzeyinde IŞİD mutabakatı ve Esad ile ABD arabuluculuğuyla düzenli ordu formatlı çatışma ihtimalinin azalmasıdır.

Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi, olumsuz siyasi ve ağır fiziki şartlara rağmen asker-polis-jandarmanın terörle mücadelesidir.

Siyasi Şiddet” alt sektör indeksi yükselmiştir. PKK, sınır içinde meskûn mahallerde görünümü son derece yüksek-etkili eylemler koymakta, çok sayıda polis-jandarma şehit etmekte, yol kesip hendek çatmakta ancak Kuzey Irak’ta tarihî denebilecek ölçüde terörist kaybetmekte, barınma-lojistik merkezleri yıkılmakta, THK ustaca bombalama tekniği gereği bu merkezleri uzun müddet kullanamamakta / kullanamayacaktır. PKK karşısında bürokrasi, siyasi şartlar karşısında fiilen, kamu kudreti blokajından çıkmıştır. Bölgede ve sınır ötesinde kamu kudreti devrededir. PKK halen Kuzey Irak-Kuzey Suriye ile Türkiye arasında geçişliliğini yitirme, toplam gücünü bölünmüş ve bloke halde azaltmadadır. Öte yandan PKK, siyasi uzantısı HDP’nin meşruiyet ve etkinliğini ağır tahrip etmiş haldedir. PKK-HDP, barışçıl çözüm üretim kapasitesini ağır hasara uğratmış, bundan böyle ancak şiddete dayalı/gücü kadar çözüm kapasitesi olan aktör konumuna geçmiştir. Siyasi sistem; barış-çözüm söylemiyle ustaca ve sinsice siyaset kurumunu tahrip eden örgütün deşifresiyle muhatap, siyasi dizge yerli yerine oturma imkânı kazanmıştır. Ülke siyasetinde çarpıklık büyük ölçüde düzelmeye açıklık kazanmıştır.

“Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi geçici sebepten olsa da enflasyon gerçekleşmeleri, küresel fiyatlar gereği alt sektör indeksinde yüksek katsayıda etkide akaryakıt fiyat indirimleridir.   

Ağustos’ta siyasi istikrar yükselmiştir. Sİİ yükselişinde ne kötü politikadan politik dizge yoluyla düzgün çıkış ne de siyaset kurumunun performansı etkilidir. Sİİ yükselişinde sivil ve askerî bürokrasinin; egemenlik, kamu kudreti ve kamu düzeninde, ülke birlik-bütünlüğünde kararlı ve cefakâr tutumu etkilidir.  Siyasi sistemi geri dönüşsüz noktalardan uzaklaştırma,  belirgindir. Varsa yol açılan tahribatın giderilmesinde siyaset kurumunun önü açıktır. Temmuz’da ABD ile ittifak ilişkileri ağır tavizlerle denkleştirilmişti, Ağustos’ta fasılda gerileme söz konusudur. Ülkenin kaideli devlete dönmesi, düzenli ordu formatına yaslanması, operatif devlet modundan çıkış gayreti, dış desteksiz ve sancılı olsa da son derece değerlidir. Yaşanan gelişmelerin maksat ve ederinin netleşmesi, görünürlük kazanması, gecikmeli olacak görünmektedir. 


Galeri


Ürüne Ait Galeri Resmi Bulunmamaktadır.