Ağustos 2014

Ağustos’ta Sİİ düşmüştür; ……’den ……’ye. “Hükümet Kurulum ve İşleyiş”, Siyasa Uygulama ve Yönetişim”, “Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” ve “Kurumlarla İlişkiler” alt sektörleri yükselmiştir. Cumhurbaşkanı seçimi, netleştirdiği siyasi destek parametreleriyle kurumlar arası işleyişte pürüzsüzlük, yükselişleri desteklemiştir. “Dış Politik Aktörlerle İlişkiler”  alt sektöründe yükseliş, ABD’nin TC beka faktörlerine uygun ve fakat Kabine beklentilerine aksilik barındıran politikasıyla gerçekleşmiştir. Diğer alt sektörlerin tamamı gerilemiştir.

“Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı” alt sektör indeksi gerilemiştir. Başlıca sebepleri; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine sistemini ağır tahrip edecek potansiyelini Başbakan-Cumhurbaşkanı görev değişiminde sergilemesidir. Parlamento, YSK-YY, eski Cumhurbaşkanı, Ak Parti kurumsal kapasitesi ve medya ya da sivil toplumcu etkinlik durumu düzeltememiştir. Geniş kitlelerin PKK/KCK yanına alınma düzeyi, bölgede askeri ve polisi bloke edebilecek düzeye erişme sınırındadır. Bölge halkının bir bütün olarak devlete karşı durması, PKK ve çözüm süreciyle eriştiği meşruiyet-etkinliğin doğrudan sonucudur.

“Parlamento Desteği ve Yapısı alt sektör indeksi hafif gerilemiştir. Başlıca sebebi; Parlamentonun YSK kararına rağmen Kabine yenileme işlevini zamanında yerine getirememesidir.

“Hükümet Kurulum ve İşleyiş” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebepleri; Kabine ile uyumlu Cumhurbaşkanı siyasi manzarası, siyasi yeni şartlara göre Kabine değişiminin nispi pürüzsüz gerçekleştirilmesidir. Haziran.2015 seçimlerine dek ülkeyi götürecek Kabine’de temel-çekirdek ve temel-hizmet bakanlıklarında değişimler makul, Hükümetin politik devamlılık ve kararlılığı korunmuştur.

 

“Siyasa Uygulama ve Yönetişim” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebepleri; Cumhurbaşkanı seçiminde üretilen ve netleştirilen siyasi destektir. Kamuoyu, siyasi sürecin Kabine değişirken dahi sarsılmayacağına dair inanç-güvenç, muhalifler açısından ümitsizlik halindedir. Dış etkileşimde de herhangi sarsıntı beklentisine yol açılmamıştır. Ekonomide, bürokraside, Kabine değişimine dayalı herhangi olumsuz hareketlilik yaşatılmamıştır.

“Kurumlarla İlişkiler” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebebi; Cumhurbaşkanı-Kabine ilişkilerinin yeni siyasi duruma nazaran nispi pürüzsüz başlatılmasıdır. Bu durum; yeni fakat iyi ve düzgün bir ilişkinin tesis edildiği anlamını henüz taşımamaktadır. 

“Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” alt sektör indeksi yükselmiştir. Başlıca sebepleri;
 ABD’nin bölgesel tehditleri bertaraf için harekete geçmesi, Irak’ta Türkiye ile işbirliğine açık Hükümet tesisinde ilerlemesi, Suriye’de tehdit oluşturan unsuru vurmaya açıklık kazanmasıdır. ABD’nin bölgenin muazzam güvenlik boşluğunu tekrar doldurabileceğini göstermiş, tarihi önemdedir. ABD Irak gelişmelerini kalibre ederken İran’ı yanına alarak Şii ekseninin geniş-sert-askeri olmasını engellemiştir. ABD’nin Rusya olduğu gibi Irak’ta da TC beka faktörlerini desteklemesi, Kabinece izlenen politikalarla terslikler barındırdığından düzgün anlaşılamamaktadır. AB ülkeleri Kuzey Irak bölgesel yönetimini silahlandırırken Merkezi Irak Hükümet mutabakatını aramakta, Irak bütünlüğüne bağlılıklarını açıklamaktadır. Verilen silahların adedî bilgileri şeffaflıkla işletilmektedir. Ayrıca, Rusya-Ukrayna krizinin Türkiye’ye yüksek baskıya dönüşme potansiyelleri ivme kazanmamıştır.

“Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı” alt sektör indeksi gerilemiştir. Başlıca sebepleri; ekonomi bürokrasisinin, medyayla işbirliği yaparak banka batırma dâhil kötü işletilir. Yargıda eksenleşme barizleşmiş, emniyette kurum olarak çökme sınırına gidişat izlenmektedir. Kabine’nin bürokrasi üstünde kontrol yetenekleri, eşitsizleşmenin-yanlılığın artmasına rağmen soru işaretidir.

“Siyasi Şiddet” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebebi; öldürme maksatlılar dâhil PKK eylemliliği, eylemlerinde sivil halkı yanına almasıdır.

“Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt sektör indeksi düşmüştür. Başlıca sebepleri; yüksek enflasyon, özelleştirilen şirketlerin fiyatlama ve tahsilât yapamaması, ekonomi bürokrasisi düşen objektivitesidir. 

Ağustos’ta siyasi istikrar düşmüştür. Cumhurbaşkanı seçiminde üretilen ve netleşen siyasi desteğe, nispi pürüzsüz Kabine değişimine rağmen siyasi sistem, meşruiyet ve yönetimde işlevsellik düşüşünü engelleyememektedir.