Hikâyemiz

Siyasi İstikrar İndeksi’ni; 1996–2002 yılları arasında “seyreltilmiş”, 2002’den itibaren ise “gerçek zamanlı” veri ile çalışılarak, her biri dörder yıl olmak kaydıyla, sırasıyla sekiz yıllık “model” ve “ürün” testlerinin tamamlanması akabinde 2007 yılında müşteri ile pilot çalışmasını tamamlayıp aynı yıldan itibaren akademik denetimini tüketmiş olarak üretmekteyiz.

Siyasi istikrar bakımından; siyasi şiddette, ekonomide, kabine performansında, bürokratik kapasite tam kullanımında, dış etkileşimde, kurumlarla ilişkilerde, uluslararası standartta-objektif-karşılaştırılabilir ölçümler üretmekteyiz. Türkiye’de sadece tarafımızca üretilen söz konusu ölçümler, siyasetin bilgiye dayalı zeminini etkinleştirici yapıdadır. Tümünde güvenilir izleme-değerlendirme kalıplarını bağımlılık yaratan formatlarda devreye sokabilmekteyiz.

Sİİ, Türkiye’de siyasi istikrarı; (05523 Yevmiye Numaralı 05 Mart 2008 tarihli Beyoğlu 21. Noterliğince tasdikli) yazılı “Temel Statü” çerçevesinde, uluslararası standartlarda, akademik denetime tabi olarak ölçmektedir. “Temel Statü” güncellemeleri Sİİ kullanıcılarına bildirilmektedir. Sİİ, her iş günü saat 14.30’da günlük rapor şeklinde yayımlanmaktadır. Günlük raporda konsolide siyasi istikrar indeksi, onu teşkil ettiren dokuz alt sektör indeksleri ve Türkçe-İngilizce haber örnekleri yer almaktadır

Sİİ, akademik denetim ve iş modeli itibariyle nitelikli siyasi analizle desteklenmiş “Bağlı İçerik”le birlikte yapılandırılmakta ve sunulmaktadır. Bağlı içerik; dönem ve kapsamı gündem ve siyasi vakıa serilerinin kritikliğine göre değişen “Bilgi Nakli” ve “Ara Rapor”lar, takip eden ayın ortasına kadar “Aylık Rapor”lar, yılsonunda “Yıllık Ana Rapor”lar, Risk İzlek Standartları’yla form ve hesaplanma yöntemleri önceden belirlenmiş “Risk İzlek Tablo”larından oluşmaktadır. Çalışma sistemimizin genel mevzuata nazaran uygunluğu, sözleşme ve gerçek işleyişle muhafaza edilmektedir.

Aylık rapor; takip eden ayın ilk yedi günü alt sektörlerdeki haber-kayıt seri halde örneklerinin nakledildiği raporlamadır. Bu raporla indekste etkili vakıa serilerini ve bunların alt sektör alt parametrelerindeki olumlu-olumsuz kayıtlarını göstermektedir. Bu yolla kullanıcı; vakıa serilerinin istikrar bakımından farklılaşabilen etkilerini, objektivite halinde ve uluslararası standartta ederlerini paylaşabilmektedir. Kullanıcı açısından gözden kaçan birçok haber-düzenleme, etki ve ederleri, aylık raporlamayla filtrelenebilmektedir. Haber-değerlendirme zenginliği Sİİ kullanıcılarının memnuniyetini ifade ettiği işleyiştedir.

Yıllık Ana Rapor; takip eden yıl ilk ay sonunda on binlerce sistematik kaydın beslediği kalıplanmaları nakletmektedir. Raporlanan yılın siyasi istikrar bakımından her bir alt sektörde ve konsolide halde siyasi karakteri ortaya konulmaktadır. Aylık ve yıllık raporlamalarda serbest değerlendirme bölümleri bulunmakta, yıllık ana raporlamalarda iki yılda bir küresel yönetişim ve siyasi denklemin Türkiye etkileşimi ayrıca nakledilmektedir. Diğer bir raporlamamız; Siyasi Risk İzlekleri, Kabine Performansı,  Medya ve İktidar gibi düzenli ölçümlere dayalı-karşılaştırmalı çalışmalardır. Bu raporlamalardaki içerik-rakamlar, kullanıcının izleme modalitelerini kuvvetlendirecek, bakış açısını teyit edebileceği gibi derinlik ve etkinliğini destekleyecektir.

Düzenli olmayan ara raporlamalarımızın sayı, zamanlama ve hacmi belli olmayıp ileri dönüktür. Ara raporlama-bilgi nakilleri; kamuoyunun yeterli ya da doğru biçimde ilgi göstermediği, gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel hususu ikaz maksatlıdır. Bu raporlamalarla İndeks kullanıcılarını medyada yer alacak gündem önüne geçirtebilmekte, destekleyebilmekteyiz.

Sİİ ölçüm ve bağlı içerikleri mali piyasa, kamuoyu ve medya algılamasına nazaran öncü niteliktedir. Dayandığı “etkinlik kazanmış gerçeklik” modeli gereği gerçekleşen ya da tamamlanan siyasi vakıa serilerinin sonradan değerleme-ölçümlenmesi esaslı değildir. Henüz tamamlanmamış siyasi vakıa serilerinin siyasi sistemimizin temel kaide seti karşısında ederini ölçümlemeyi, ihtimal-muhtemel-ciddi-kati derecelendirmesiyle, önceden açıklanmış yazılı Temel Statü çerçevesinde akademik denetim ve ayrıca istişareye tabi olarak yapmaktadır. Halen; yabancı kuruluş ölçümlerinin ortalamasını, aylar öncesinden açıklama başarısını genel ve alt sektörler itibariyle defalarca göstermiştir.

Türkiye yanında Irak-Suriye gibi bölge ülkelerinin başta şiddet olmak üzere bazı göstergelerini sistematik biçimde izleyip nakleder haldeyiz. Orta vadede hedefimiz, ülkemizi etkileyen bazen siyasi ritmini belirleyen şiddet ya da ekonomi gibi bölgesel istikrar faktörlerini sistemli-düzenli biçimde rakamlaştırmaktır. Siyasi istikrar çalışmaları, metotlu-verilere dayalı yapısıyla siyasi analiz diğer türlerinden farklı, süreye yayılı ve üstündür. İndeks sunumları grafiklerle yapıldığından, nakli ve okunma zahmeti son derece kısa, değerlendirmesi net,  tutarlığı açıkta ve an be an izlenebilirdir. Firmamız siyasi istikrar çalışmalarıyla esasen, Osmanlı’nın ilm-i tedbiri menzil şeklinde ifade ettiği sistemli çalışmaları devam ettirmektedir.

Sİİ, halen Türkiye yanında İran ve Rusya için hazırlanmakta olup İran Sİİ Türkçe-İngilizce ve Farsça fiilen izlemeye açılmıştır. Rusya için hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir.